Verhalenavond 2: Weg met barrières voor trekvis in Nederland

Het project Vissen voor Verbinding onderzoekt de visstand van het Lauwersmeer en neemt verschillende maatregelen om de visstand te verbeteren. Tijdens vier verhalenavonden vertellen de betrokkenen over die werkzaamheden. Zij nodigen je van harte uit om te komen luisteren en leren over de trek van vissen van Waddenzee, via het Lauwersmeer, tot ver in Drenthe!

De harde grens tussen zoet en zout water is het resultaat van dammen en dijken. Veel vissoorten maakt echter gebruik van zowel zee als binnenwater. Voor hen zijn de dammen, dijken en sluizen een groot probleem. Jeroen Huisman (Hogeschool Van Hall Larenstein) en Jan  Kamman (Sportvisserij Nederland) vertellen hoe onderzoekers binnen het project deze vissoorten volgen en werken aan het wegnemen van barrières.

Tijd: 19:00 – 21:00
Kosten: €1,- per persoon
Aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/verhalenavondenlauwersmeer