De Groenlose Slinge

De Groenlose Slinge wordt bij Meddo, noord van Winterswijk gevormd door de samenstroming van de Beurzerbeek en Whemerbeek. Na 2010 heeft Waterschap Rijn en IJssel de “Slinge” op veel plekken heringericht. Er zijn stuwen verwijderd, vispassages gebouwd en er zijn weer meanders gegraven. De “Slinge” heeft daardoor een veel dynamischer karakter gekregen en is nu helemaal een echte vliegvisbeek geworden. Op diverse plaatsen zijn oevers verlaagd, terwijl op andere plaatsen nog hoge en steile oevers te vinden zijn. Ook is er nog steeds een aantal stuwen in de beek te vinden.

De Groenlose Slinge is een visrijke rivier. In het hele stroomgebied komen baars, blankvoorn, kopvoorn, ruisvoorn en snoek voor. In sommige delen komt ook zeelt en karper voor, vooral in het gedeelte in de directe omgeving van Groenlo.

De Groenlose Slinge stroomt door een prachtig stuk van het Achterhoeks landschap. Na een reis van ca. 34km stroomt de “Slinge” bij Borculo uit in de Berkel.

Beste tijden en vliegen

Het insectenbestand van de Groenlose Slinge is uitstekend in orde. In mei en juni kun je er echte meivliegen aantreffen, de polderhaft vind je er en in de zomer zijn er “terrestrials” in overvloed. Een “geheimtip” voor de ruisvoorn van juni tot oktober is een duikerwants imitatie. Vergeet in het najaar je streamerhengel niet. Als de planten gemaaid zijn, zijn de snoeken weer bereikbaar. En de explosieve  aanbeet van een Slinge snoek vergeet je niet gauw.

Hoe kom je er?

West van Groenlo stroomt de “Slinge” over een lang traject parallel aan de N319. Hier zijn diverse mooie stekken te vinden, parkeerplaatsen vind je bij de bruggen over de beek.

Vergunning

Kijk op de Visplanner website voor informatie over vergunningen.