De Ooijpolder

De Ooijpolder (ook wel Ooypolder) ligt ingeklemd tussen de rivier de Waal en de stuwwallen die van Nijmegen richting Duitsland lopen. Het gebied wordt doorsneden door het Meertje, een wetering die het water uit dit gebied en een stuk van Duitsland afvoert naar de Waal. Her en der liggen meren en meertjes die ontstaan zijn door dijkdoorbraken of kleiafgravingen. Op deze pagina’s worden een aantal wateren nader voorgesteld.

Kasteelse Hof

De plassen die gezamenlijk de Kasteelse Hof vormen liggen vlak buiten het dorp Ooij en zijn bereikbaar via toegangen vanaf de Kerkdijk. Het grootste deel van dit water is slechts enkele meters diep, de grote plas, waarop voornamelijk op karper gevist wordt, is belangrijk dieper. Deze diepe plas is alleen toegankelijk via een hek, een sleutel voor het slot op dit hek is verkrijgbaar via het secretariaat van NHV De Voorn in Nijmegen en hiermee heb je de mogelijkheid de auto op een veilige plek weg te zetten. De oevers van deze diepe plas zijn slechts over een klein gedeelte begaanbaar, in de wateren van NHV De Voorn mag niet met een bellyboot of andere visboot gevist worden. Onder de overhangende struiken en bomen vinden mooie snoeken perfecte schuilplaatsen, ’s zomers kruisen er scholen ruisvoorns vlak onder de oppervlakte. Het plasje dat we kunnen bereiken door aan de westkant het pad over de oever te volgen, was in het verleden in de koudere maanden altijd goed voor een paar snoekjes op de streamer. Er staan werkzaamheden gepland in en rond dit water, zodat het water ook tijdens droge zomers op peil gehouden kan worden. Deze werkzaamheden kunnen er de reden voor zijn dat sommige stekken niet bereik baar zijn.

Halve Galg

Een sinistere naam die ver teruggaat in de historie, voor een visrijk en bijzonder fraai stuk water; het water heeft wel, zoals ook andere wateren in de Ooijpolder flink te lijden gehad van de droge zomers in de afgelopen jaren. Het water wordt gedeeltelijk omgeven door hoge populieren en doormidden gedeeld door een dam, die alleen in de periode vanaf 16 juni tot en met 31 januari betreden mag worden (houd de verbodsborden in de gaten). Het gedeelte langs de Erlecomseweg is open, met slechts op enkele plekken waterplantenbedden. Het achterste stuk, dat vanaf de dam bevist kan worden, groeit in de zomermaanden langzaam maar zeker geheel dicht. Beginnen de waterplanten in het najaar weer af te sterven en wordt het water weer helderder door het afnemen van de activiteiten van brasem en karper, dan wordt ook de snoek weer bereikbaar voor de kunstaas- of vliegvisser. Door de hoog opgaande begroeiing op de dam kan het achterste water met de vliegenhengel en een streamer slechts met moeite bestreken worden. De snoekbaars heb ik tot nu toe alleen in het voorste gedeelte kunnen vinden, dit ondanks dat de beide gedeelten onderling wel met elkaar in verbinding staan.

7-Metersgat

Van dit bijna vierkante water is een gedeelte van de oevers versterkt met puin. Het water is zeker in het voorjaar zeer helder, zodanig dat karpers van rond de twintig pond gemakkelijk met de polariserende zonnebril te volgen zijn. Het water is eveneens toegankelijk middels een pad vanaf de Kerkdijk. Dit gedeelte van de Kerkdijk heeft wel eenrichtingsverkeer en inrijden van het pad is niet toegestaan. Volgens de overlevering liggen er in dit water nog de restanten van een vliegtuig dat hier tijdens de oorlog neerstortte. De oevers zijn slechts beperkt toegankelijk voor de sportvisser.

De oostelijke oever is geheel bedekt met bomen en struiken en dit lijkt me ook een goed gedeelte om in de winter eens langs te driften met een bellyboot, onderwijl een streamer onder de overhangende takken werpend. (Officieel is het gebruik van een bellyboot in de wateren van NHV De Voorn niet toegestaan). Op een zestal groepjes bomen na, is de rest van de oever geheel vrij. In de zomer ontstaan er enkele bedden met waterplanten en hier vertoeven dan doorgaans wat schooltjes ruisvoorn.

Hoe kom je er?

De weg van Nijmegen naar Kleef – de N325 – loopt onder langs de stuwwal. Ter hoogte van het plaatsje Beek kun je de afslag Ooij nemen. Vanaf de Waalbrug bij Nijmegen staat deze weg duidelijk aangegeven. Het huiskamercafé Oortjeshekken is een vaste ontmoetingsplaats in de Ooijpolder. Het café beschikt over een flink terras, een grote tuin en welgeteld één appartement, het wordt ook wel het kleinste congrescentrum van Nederland genoemd.

Het adres van dit gerestaureerde monument is Erlecomsedam 4, 6576 JW Ooij; tel. +31 (0)24-66 31 288, email: info@oortjeshekken.nl, website: www.oortjeshekken.nl.

Vergunning

Hengelsportvereniging De Voorn uit Nijmegen heeft de visrechten in de Ooijpolder, website: www.nhvdevoorn.nl. Dag- en weekvergunningen voor de wateren van HSV De Voorn zijn te koop bij:

  • Hengelsportcentrum Nijmegen, Eerste Oude Heselaan 268, 6541 PG Nijmegen; tel. +31 (0)24 – 377 53 89.
  • Café-Restaurant ‘De Vink’, Kon. Julianalaan 20, 6576 AR Ooij; tel. +31 (0)24 – 663 1334.

Het postadres van de hengelsportvereniging is: Postbus 40145, 6504 AC Nijmegen. Buiten de Ooijpolder biedt het lidmaatschap ook looprechten voor het bevissen van gedeelten van de Waal en het Maas-Waal Kanaal.

Kijk ook op de Visplanner website voor informatie over vergunningen.