Geestmerambacht

Iets ten noorden van Alkmaar ligt het Geestmerambacht, oorspronkelijk een zandwinplas en in een later stadium ingericht als recreatiegebied. Het is een middelgroot meer met een inkeping aan de oostzijde, waardoor er een zuidelijk en een noordelijk gedeelte ontstaan is.

Omgeving

Het water in het meer is over het algemeen helder. Al zijn er wel perioden, meestal in de lente en zomer, waarin het water troebel wordt. Ook blauwalg duikt bij warme zomers altijd wel een keer op. Het water heeft een goed bestand aan blankvoorn, ruisvoorn, brasem, winde en grote baars. Alhoewel de laatste soort in sommige jaren volledig verstek laat gaan.

Aan de hele oostkant van het meer en voor een klein gedeelte de noordkant bevindt zich een aantal haffen; inhammetjes met een mximale diepte van 1,5 meter en die gedeeltelijk worden afgescheiden van het meer door dammetjes van keien. In deze haffen ligt het accent op ruisvoorn, waaronder vele 30plussers, brasem en winde.

Voor de vliegvissers is de zuidkant van het meer interessant, met name aan de zuidwestkant waar je staande voor een lijn met drijvers uitstekend in het meer kunt vissen. De oostzijde van het meer en de zuidzijde van het schiereiland zijn ook prima te bevissen. Je hebt wel minimaal lieslaarzen nodig om daar voor de rietkragen te komen. In de meeste haffen zijn lieslaarzen voldoende. Alleen tijdens het vissen bij het eerder genoemde, met ballen afgescheiden stuk, is een waadpak nodig.

Forelvisserij

Sinds het najaar van 2012 wordt er in dit meer ook forel uitgezet. Dit betreft regenboog- en beekforel. Na een flitsende start namen de vangsten in de loop van 2013 wat af. Volgens ingewijden is er best nog wel forel te vangen, maar de visserij hierop is meestal behoorlijk taai.

Beste tijd en vliegen

De beste tijd is van eind april tot half juli met soms nog een opleving in september of oktober. Naarmate het seizoen vordert moet je of heel vroeg of ‘s avonds bij het water zijn. Gebruik vliegen met overwegend natuurlijke kleuren en eenvoudige patronen (haakmaat 10-14). Je zult regelmatig vliegen verliezen aan de stenen. Belangrijk is een grote variatie aan verzwaring, van onverzwaard tot 30 wikkelingen looddraad. De vis zit vaak diep maar ‘s zomers zijn ze ook vaak te vinden in de hogere waterlagen.

Het is altijd zoeken naar vis, dichtbij en diep, vlak tegen de stenen kan een geliefde plek zijn, maar soms ook ver uit de kant en hoog. Merendeel van de lokale vliegvissers gebruikt een leader van 4,5 à 5 meter lang met een dikte van 12 of 14/00 nylon. Een taps verlopend stukje gevlochten nylon van ongeveer 50 cm lang dient als verbindingsstuk met de vliegenlijn. Daarnaast gaan er twee nimfen op ongeveer 75 cm afstand aan de lijn, voornamelijk om diepte te halen maar ook om de verschillende waterlagen beter af te kunnen vissen. Aanbeten kunnen hard zijn maar wen jezelf eraan een ook sneller wegzinken van de lijn als aanbeet te beschouwen. De haffen kan je meer als polderwater bevissen, een kortere leader is mogelijk en vooral als je in de rietkragen gaat werpen, vissend op ruisvoorn zal snel blijken dat twee nimfen minder prettig werkt.

Voor het meer zelf is gezien de wind en de lengte van de leader een 5 hengel van 8,5-9 voet aan te raden. In de haffen kun je lichter en met kortere hengels vissen omdat je altijd de wind achter of opzij kunt houden en ook de leader korter kan.

Hoe kom je er?

In het gebied van de Geestmerambacht zijn meerdere parkeerplaatsen te vinden op Google maps.

Vergunning

Controleer op Visplanner.nl welke vergunning nodig is om te vissen.