Polder Het Grootslag

Het Grootslag is een polder en voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De polder strekt zich uit ten westen en noordwesten van Enkhuizen, tot aan de Zwaagdijk.

De omgeving

De polder Het Grootslag ligt in een kleigebied op een diepere veenondergrond en de bodem bestaat uit klei. De polder is een vaarpolder en bestaat uit hoog- en laagwatersloten en tochten.

Door enerzijds een versterkte aandacht voor reiniging van het oppervlaktewater en anderzijds een goed visstand beheer is de polder rijk aan vis. In de smallere sloten is een goed bestand aan ruisvoorn en snoek. Ook karper, snoekbaars, blankvoorn, brasem en roofblei zijn volop aanwezig.

Naast sloten en tochten zijn er kleinere plassen te vinden die hier vaak kolken worden genoemd. Veel water is bereikbaar via de taluds van de vele polderwegen die vrij toegankelijk zijn. Vissen vanaf landerijen wordt ontraden; er vindt veel gespecialiseerde teelt van bloembollen en koolsoorten plaats en looprecht is nauwelijks te verkrijgen.

Beste tijden en vliegen

Vissen kan in principe het hele jaar door, vooral in het voorjaar en zomer op ruisvoorn en in de herfst en winter vooral de snoek en snoekbaars.

Snoeken zijn met zowel de streamer als de muis goed te vangen en kunnen wel ruim 1,10 meter groot zijn.

Voor de ruisvoorn en de overige witvis zijn, afhankelijk van het jaargetijde, de goudkop, de red tag en andere varianten op dit thema de aanraders. Er wordt zeer regelmatig geschoond en gespoeld zodat het water meestal helder en vrij van plantengroei is.

Hoe kom je er?

Kijk op Google maps want dit is zeer afhankelijk van de plek in de polder waar je wilt gaan vissen.

Vergunning

Kijk op Visplanner.nl voor de vergunning die nodig is.