UBO register en de gevolgen voor verenigingen

Sinds 2020 is iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid verplicht om de personen die zeggenschap hebben over de vereniging, in te schrijven in het zogenoemde UBO-register. Meer informatie over de plichten van de vereniging in dit Infosheet.