Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen en de gevolgen voor Verenigingen

 

Datum: 12 maart 2021

De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (‘WBTR’) is onlangs is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. De WBTR kent een lange aanloop. Al in 2016 werd een wetsvoorstel ingediend. Dit is sindsdien nog grondig herzien voor het uiteindelijk is goedgekeurd.

Meer informatie in het Infosheet Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen.