Zeeforeluitzet in het Lauwersmeer

Eerder deze maand is er in het kader van het project Vissen voor Verbinding, 400 kilo grote zeeforel in het Lauwersmeer uitgezet. De vissen zijn losgelaten nabij gemaal Robbengat waar ze zich momenteel dan ook goed laten vangen. Met de vliegenlat voorzien van een streamertje of een – met een lepeltje beaasde – spinhengel geven je een goede kans tot het vangen van een fraaie zeeforel. Het spreekt voor zich, dat elke zeeforel na vangst teruggezet dient te worden.

De uitzet van zeeforel in het Lauwersmeer wordt jaarlijks gedaan: deze fantastische sportvis wordt voornamelijk na de uitzet met grote regelmaat gevangen door de sportvissers. De komende jaren zullen de uitzettingen blijven plaatsvinden waarbij ook het trekgedrag van de vissen gemonitord zal worden.

Project Vissen voor verbinding

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.