Techniek van het werpen – Reaching out

Op een gelijkmatig stromend stuk rivier willen we onze droge vlieg of nimf dicht tegen de oever plaatsen. Waar we staan stroomt het wat sneller dan vlak langs de kant en wanneer we onze kunstvlieg rechttoe, rechtaan presenteren zal deze al snel weggetrokken worden. Dit zijn de omstandigheden waaronder we de ‘reach cast’ inzetten. Hierbij wordt het gedeelte van de vliegenlijn dat zich vlakbij ons bevindt stroomopwaarts op het water gelegd en zal het langer duren voordat de stroming invloed krijgt op de vlieg.
Voor deze worp werpen we ons doel normaal aan, met de hengel praktisch verticaal voor een zo groot mogelijke precisie. Houden we de hengel te ver opzij, dan is het veel moeilijker de vlieg op een bepaald punt te laten landen, ‘wijzen’ we al richting doel, dan hoeft alleen de afstand nog juist geschat te worden.
Na de stop op 11 uur beweegt de lijn in de richting van ons doel, tegelijkertijd en terwijl we eventueel wat lijn door de geleideogen laten glijden, brengen we de hengeltop zijwaarts naar beneden. De lijn komt nu stroomopwaarts van ons op het wateroppervlak te liggen en het duurt even voordat de stroming die extra lijn recht geduwd heeft en ze haar invloed op de vlieg laat gelden.
De reach cast kan zowel naar links als rechts uitgevoerd worden en is het meest effectief wanneer we de lijn onder een hoek van negentig graden ten opzichte van de richting van ons doel neer laten komen.