Algemene Ledenvergadering VNV

De Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag 21 april, aanvang 19.30 uur (weer online). De uitnodiging met de agenda zal met het komende nummer van De Nederlandse Vliegvisser worden meegestuurd. Daar zal ook worden aangegeven hoe je je kunt opgeven om mee te praten op de ALV. HOUD DE DATUM VRIJ!!