Visie

De VNV wil de komende jaren uitdragen dat de vliegvissport een boeiende tak van de hengelsport is, die optimaal beleefd kan worden als lid van de VNV. De 3 kernonderdelen staan centraal: werpen, binden en vissen. De VNV richt zich hierbij op de leden bestaande uit beginnende en ervaren vliegvissers, vliegvisverenigingen en branche gerelateerde partners.

De VNV schommelde lange tijd zo rond de 4.000 leden. Ondertussen is dit afgezakt naar ruim 3.500 leden. Deze landelijke daling is helaas ook zichtbaar bij een aantal vliegvisverenigingen. Het gevolg van die terugloop is uiteraard dat de inkomsten voor de VNV dalen en er zodoende minder financiële ruimte ontstaat om zaken, activiteiten te organiseren, op te pakken. De afgelopen beleidsperiode zijn een aantal kostenposten kritisch bekeken waardoor snijden in bepaalde activiteiten nog niet nodig is geweest. Om ervoor te zorgen dat dat niet nodig wordt, en bepaalde activiteiten of uitgaven (jaarlijkse special) geen doorgang meer zullen vinden,  wordt is het zaak de dalende tendens te keren. Het bestuur wil zich richten op een aantal concrete acties. Centraal hierbij staan onze 3 kernactiviteiten: werpen, binden en vissen! We gaan potentiële leden (beginnende vliegvissers) helpen, ondersteunen en faciliteren bij deze 3 activiteiten.