Organisatie

De VNV kent een bestuur, een redactie en een wedstrijdcommissie. Het bestuur geeft uitvoering aan het Meerjarenbeleidsplan dat in 2020 door de Algemene Ledenvergadering (ALV) is goedgekeurd. Andere commissies, zoals de commissie visstand en visstand beheer zijn momenteel niet bemand. De VNV is een pure vrijwilligersorganisatie waar slechts enkele taken betaald worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de vormgeving van het blad: De Nederlandse Vliegvisser en het drukken en verzenden van dit prachtige magazine. De gehele inhoud wordt, onder aanvoering van de hoofdredacteer door vrijwilligers verzorgd. De ledenadministratie is sinds 2018 ondergebracht bij Sportvisserij Nederland zodat deze omvangrijke taak goed geborgd is.

De VNV kent een vijftigtal aangesloten vliegvisverenigingen. Zie ook de pagina vliegvisverenigingen. Deze op zichzelf staande verenigingen bieden de beginnende vliegvisser de mogelijkheid de fijne kneepjes van het “vak” te leren. Het bestuur is op zoek naar 3 regio voorzitters die de verbinding met de vliegvisverenigingen tot stand kunnen brengen.

De wedstrijdcommissie organiseert zelfstandig een aantal wedstrijden. De winnaars van deze wedstrijden worden vervolgens afgevaardigd naar EK’s en WK’s.