De Nederrijn bij Renkum

Het gebied

Voor de vliegvisser die van uitdagingen houdt, is de Neder-Rijn een absolute aanrader. Het is een rivier die door vliegvissers wordt onderschat. Onderschatting is niet zelden gebaseerd op verhalen van anderen en/of slechts een enkele negatieve ervaring. Door de sterk verbeterde waterkwaliteit en de aanleg van nevengeulen die als kraamkamer een belangrijke rol spelen, wordt de visstand steeds beter. De aanwezigheid van vis is niet het probleem. Het zijn vooral de wisselende omstandigheden die het vangen van vis bemoeilijken. Het waterpeil en de stroomsnelheid staan onder invloed van het klimaat. Het stroomgebied van de Rijn is enorm groot. Sneeuw en regen laten de rivier soms sterk stromen en maken het water troebel. Het stroompatroon is complex en lijkt oncontroleerbaar. Het is een enorme uitdaging om met deze omstandigheden te leren omgaan. Wie de uitdaging aan wil gaan zal zijn vangsten sterk zien verbeteren. De rivier kent overal goede stekken.

Wie oog heeft voor bijzondere omstandigheden zal in het voordeel zijn ten opzichte van degene die klakkeloos te werk gaat. Op bijgevoegd kaartje is een gebiedje aangegeven dat zeker de moeite waard is. Goed bereikbaar en landschappelijk zeer mooi. Bij een van de kribben mondt de Heelsumse beek uit in de rivier. Een prima stek, zeker ‘s avonds laat, maar kijk wel op de VISpas waar wel en niet gevist mag worden. Wat voor dit traject nog belangrijker is, zijn de overblijfselen van een voormalige steenfabriek. Tussen de kribben bevinden zich op de bodem veel stenen. Bij normale omstandigheden staat er op veel plaatsen niet meer dan circa 50 centimeter water. Een combinatie van stenen, zand, diep, ondiep, snel en langzaam stromend water levert zeker voor de vliegvisser uitstekende omstandigheden op. De meest voorkomende vissoorten die aan de vlieg te vangen zijn, in volgorde van meer naar minder: baars, voorn, brasem, winde, roofblei, snoekbaars, kopvoorn.

Beste tijden en vliegen

Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden is dat mei t/m september. Bij voorkeur in de avond, maar dat kan sterk wisselen. Ik heb goede ervaringen met de ‘IJsselnimf’, haak 10-12, kleur geel. Licht tot behoorlijk verzwaard. Lange leaders maken het vissen, in verband met de onderstroming, oncontroleerbaar.

Hoe kom je er?

Het traject bevindt zich tussen natuurgebied de Noordberg en papierfabriek Parenco aan de N225. Parkeren is direct aan de Rijn mogelijk. U neemt bij het dorp Renkum afslag ‘Veerweg’ (direct naast de papierfabriek). Loop vanaf het parkeerterrein in de richting van de lange schoorsteen. Dit is het restant van de steenfabriek, aangeven met Ruïne op het kaartje. Vanaf deze schoorsteen loop je nog circa 100 meter stroomopwaarts en daar treft je de eerste kribben van het bedoelde traject. Even verder, bij kilometerpaal 896, mondt de Heelsumse beek in de Nederrijn. Een prachtige plek, die weer helemaal in de natuurlijke staat is teruggebracht.

Vergunning

Kijk op de Visplanner website voor informatie over vergunningen.