De Hekslootpolder en forten

De Hekslootpolder is een natuurgebied tussen Haarlem-Noord en Spaarndam. De polder maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Er liggen verschillende kleine bunkers in en Fort Zuid – bezuiden Spaarndam – kijkt over de polder uit. Tevens maakt de polder onderdeel uit van de groene bufferzone tussen Haarlem en Amsterdam.

De omgeving

Het is een oud poldergebied met diverse mooie wateren. De Heksloot zelf is erg ondiep, maar er komen veel verschillende vissoorten in voor. Vrijwel parallel aan dit water loopt nog een ondiepe sloot waar je wat moeilijker bij kunt komen. Langs de Heksloot loopt alleen een onverhard wandel/fietspad. Je kunt er uren struinen en vissen, je komt er hooguit een paar wandelaars en een enkele fietser tegen.

Als je de auto parkeert aan de Slaperdijk bij Spaarndam dan kun je vanaf daar de Hekslootpolder bevissen, aan de andere kant van de dijk liggen de prachtige fortwateren. De forten in deze omgeving maken deel uit van de Stelling van Amsterdam, een oud verdedigingswerk. Hier kun je in alle rust genieten van een schitterende omgeving. Naast de forten bepalen oude knotwilgen en begroeide bunkers het beeld.

De polder herbergt vele soorten watervogels en als je geluk hebt, foerageren de lepelaars hier ook. Bij de fortgrachten en sloten vliegen regelmatig ijsvogeltjes rond, prachtige blauwe bliksemschichten.

Beste tijden en vliegen

Het zeer vroege voorjaar is de beste periode voor de snoek. Die komt in de laatste wintermaanden het ondiepe water opzoeken om te paaien en blijft hier geruime tijd rondhangen. Vanaf januari is de snoek hier te vangen met een streamertje (hoeft echt geen ‘halve kip’ te zijn). Een eenvoudig zonkertje geeft vaak succes. Ook streamers gebonden met marabou in alle kleuren zijn goed te gebruiken. Over het algemeen zijn de snoeken tussen de zestig en tachtig centimeter lang, maar er zijn verschillende van over de negentig centimeter gevangen!

De voorjaars- en zomermaanden zijn voor de andere vissoorten het meest geschikt. Karper, brasem en blankvoorn komen hier paaien na de snoek. In mei en juni is het water vaak vergeven van de vis, op rustige windstille avonden of vroege ochtenden zie je overal leven in het water. Al deze vissoorten zijn ook te vangen, zelfs de karper.

Op sommige zomeravonden is de ruisvoorn actief en kan er gericht met een droge vlieg worden gevist. Gebruik een niet te lange leadertip, het water is zeer ondiep (van 45 centimeter tot ongeveer een meter).

Als vliegen gebruiken we nimfjes, de bekende goudkopnimfen (in het bijzonder red tags), pheasant tails en vlokreeftjes.

Ook verschillende emergers bieden kans op succes, afhankelijk van de omstandigheden.

Hoe kom je er?

Parkeer je auto bij de driesprong Slaperdijkwel – Visserseinde – Redoute. Loop vanhier de Hekslootpolder in of naar de fortwateren.

Vergunning

Kijk op de Visplanner website voor informatie over vergunningen.