Zuiderhaven, Den Oever

In de loop van de jaren is Den Oever uitgegroeid met de buurtschappen Oud-Gest en De Gest. Mocht je na een dag vliegvissen in Den Oever te dorstig en hongerig zijn om huiswaarts te keren, dan zit je aan de Zuiderhaven goed. Want door de grote haven kent het dorp veel cafés en restaurants, de grootste concentratie binnen de gemeentegrenzen.

De omgeving

Doorgaans is er meestal, vanaf half april t/m de eerste week in mei, goed blankvoorn en soms baars en brasem te vangen in de Zuiderhaven. Bij extreem hoge temperaturen kan dat soms enkele dagen eerder beginnen, maar bij extreme kou (b.v. nachtvorst en lage dagtemperaturen) een week later. De eerste vis komt meestal onder de kant in de Zuiderhaven en bij Medemblik, afhankelijk van de windrichting, wanneer de temperatuur overdag enige tijd minimaal 12-13 graden is. Zodra de temperatuur gaat stijgen tot een graad of 14-16, worden de vangstkansen groter. Het gebeurt omstreeks deze tijd van het jaar dan ook geregeld, dat de vis pas in de loop van de dag goed is te vangen. Zo na 15.00 uur, nadat de zon enige tijd op het water heeft geschenen. Een goede tip is om vooral in het vroege voorjaar zo diep mogelijk te waden of een bellyboat te gebruiken, en zo ver mogelijk van de kant af te vissen. Mensen die hier niet bekend zijn zoeken altijd eerst de rietjes op en boeken prompt slechte resultaten.

Wat meer richting de zomer kun je hier ook windes tegenkomen en kijk niet gek op als je eens een zoetwaterbotje aan je nimf hebt hangen.

Uitrusting

Gebruik het liefst een lange hengel 2.70-3 m. (9-10ft.), geschikt voor een aftma 4-5 vliegenlijn. Een drijvende weight forward lijn werpt het gemakkelijkst bij het inzetten van meerdere verzwaarde nimfen. Als leader een stuk nylon van 3 tot 4,5 meter van 0,14 mm dik. Een tapse leader is voor het diep vissen met verzwaarde nimfen ongeschikt, omdat een dergelijke leader slecht afzinkt in het water. Een met lood verzwaarde leader of een sinktip vist minder scherp.

De meest succesvolle vliegen zijn pheasant tails of goudkopnimfen, met een lijfje van pauwenfibers en een kort staartje van rood glittermateriaal op haakmaten 12-14 en flink verzwaard met looddraad (0,38 mm). Dit alles uiteraard afhankelijk van de waterdiepte. Onder aan de leader komt een nimf op een haakmaat 12 en ongeveer 40-50 centimeter daarboven een op een haakmaat 14. Deze twee verzwaarde nimfen maken het mogelijk om redelijk snel diep te vissen én te blijven vissen. Veel mensen hebben in het begin moeite om met twee verzwaarde nimfen te vissen. Als men echter een klein beetje dubbel stript, d.w.z. zowel bij de achterwaartse als voorwaartse worp met de hand die de vliegenlijn vasthoudt, een klein rukje geeft, krijgt de lijn een zodanige versnelling dat de verzwaarde nimfen goed doorschieten.

Vissen

Het is vooral in het begin van het seizoen belangrijk om diep genoeg te vissen. Wanneer het iets warmer wordt is dit niet zo urgent, daar de vis zich dan ook in de hogere waterlagen begeeft. De vis reageert vaak het beste als de lijn in een regelmatig tempo wordt binnengestript. ‘Achtjes draaien’ werkt vaak prima. Het tempo waarop dit gebeurt, dien je elke keer opnieuw uit te zoeken; de ene keer dient dit snel te gebeuren, de andere keer bijna stilliggend, gebruik makend van de stroming of wind.

Zoek de vis op!! Het is vaak zo, dat op een bepaalde plaats niets te vangen is, maar b.v. 100 m. verderop wel en ook nogeens in grote getale.

Hoe kom je er?

Parkeren kan over het algemeen dicht bij de aangegeven stekken.

Vergunning

Zie Visplanner.nl