Stonefly, Mayfly and Caddisfly nymphs (Fumihiko Hirai)

Prachtige opnamen van de voor vliegvissers zo belangrijke nimfen van de steenvlieg, meivlieg en kokerjuffer. Zeer leerzaam voor het imiteren en vissen met deze nimfimitaties.