Techniek van het werpen – Aan een parachute

Wanneer we op stromend water een droge vlieg stroomafwaarts enkele meters met de stroom mee willen laten drijven – van belang bij het vissen op vlagzalm bijvoorbeeld – dan zullen we gebruik moeten maken van de parachuteworp om dit te bereiken. Plaatsen we de vlieg aan een min of meer strakke lijn, zoals wanneer we een droge vlieg presenteren op stilstaand water, dan begint die droge vlieg wanneer hij van ons weg drijft onmiddellijk op een zeer onnatuurlijke manier strepen te trekken in het wateroppervlak. Vlagzalm heeft door de manier van stijgen en het feit dat hij vaak op wat dieper water staat, een afstand van één tot twee meter nodig tussen de plek waar de vis de vlieg in het oog krijgt en waar hij deze pakt. Begint de (kleine) droge vlieg binnen die afstand te ‘draggen’, dan draait de vlagzalm weg en keert terug naar de standplaats.
Wanneer we langzaam wadend stroomafwaarts vissen, dan komt die vlagzalm vaak tot op korte afstand van onze standplaats; ze pikt de nimfen en andere voedseldiertjes op die wij loswoelen tijdens het waden. In dit geval moeten we de droge vlieg op zeer korte afstand laten landen en deze toch ook weer over enkele meters laten driften.
Er bestaan twee variaties van de parachuteworp. Bij de standaard parachuteworp maken we een normale overhead cast, maar na de laatste voorwaartse worp brengen we de hengel terug naar de stand 12 uur. Denk weer aan de wijzers van een klok, de wijzerplaat bevindt zich naast de werparm, voor rechtshandigen is de stand 1 uur achter ons, de stand 11 uur schuin voor ons. Door de hengel loodrecht omhoog te laten wijzen terwijl de lijn, leader en vlieg op het water vallen, bereiken we dat we de nodige lijn in ‘reserve’ houden. Door de hengeltop langzaam omlaag te brengen terwijl de droge vlieg van ons weg drijft, bereiken we dat we weliswaar snel kunnen reageren op een aanbeet, maar de vlieg toch zonder te draggen mee kunnen laten drijven met de stroming.
Maak de stop op 11 uur bij de voorwaartse worp, zoals je gewoon bent te doen, maar in plaats van met de hengeltop de neervallende lijn te volgen, brengen we nu dus de hengeltop een stukje terug naar achteren. Je krijgt weliswaar hetzelfde effect wanneer je de hengeltop in de 11 uur positie laat, maar je hebt dan minder lijn tot je beschikking om mee te geven.