Techniek van het werpen – van richting veranderen

Er ontstaan problemen wanneer je met de rolworp van richting wilt veranderen. Stel je hebt de droge vlieg links van je liggen en je ziet rechts van je een vis stijgen. Een rolworp over de rechterschouder geeft nu aanleiding tot problemen, want de lijnen kruisen elkaar op het water of in de lucht. Het verplaatsen van de kunstvlieg naar rechts is wel mogelijk, maar je moet de vliegenlijn langs je linkerschouder naar achteren laten gaan.
Houd je werphand gewoon aan je rechterkant, maar laat de vliegenhengel kantelen naar links zodat de vliegenlijn langs je linkerschouder naar achteren schuift. Maak vervolgens de rolworp af zoals je dit gewoon bent te doen en je zult zien dat de lijnen elkaar nu niet meer kruisen. Wil je naar rechts met de rolworp, werp dan over je linkerschouder. Wil je naar links, werp dan over je rechterschouder.
Een enkele strip, uitgevoerd op hetzelfde moment dat we de stopbeweging maken, helpt je met het bereiken van wat grotere afstanden met de rolworp en met het werpen van verzwaarde nimfen en streamertjes. Is ook dit niet voldoende, dan komt alleen nog de afstandrolworp of switchcast in aanmerking, waarvoor we echter wel over wat meer ruimte achter ons moeten beschikken. Verderop kom ik hier graag nog eens wat uitgebreider op terug.